Golf Tatry - Podmienky členstva

Podmienky členstva

sitour_hotel_wmo.jpg

 

Podmienkou členstva je akceptovanie stanov klubu, stanov SKGA a správanie sa podľa golfovej etikety a pravidiel R&A St. Andrews, zaplatenie vstupného poplatku a pravidelná platba ročného fee.

 
TYPY ČLENSTVA V LGK:

Individuálne členstvo
Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňuje jedného člena využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjednáva klub pre svojich členov. Členská karta a výhody s ňou spojené sú neprenosné (1 neprenosná hracia karta, hra neobmedzená).

 

Rodinné členstvo

Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňujú každého člena rodinného členstva využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjedná klub pre svojich členov. Členská karta a výhody s ňou spojené sú neprenosné (počet hracích neprenosných kariet podľa počtu členov rodinného členstva, hra neobmedzená).

 

Firemné členstvo
Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňuje držiteľov platných hracích kariet využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjednáva klub pre svojich členov (2 prenosné hracie karty, hra neobmedzená pre 2 hráčov v 1 deň; kolektívne výhody platia iba pre 2 konkrétne osoby uvedené pri vstupe do klubu).

 

Vardon členstvo
Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňuje jedného člena využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjednáva klub pre svojich členov. Členská karta a výhody s ňou spojené sú neprenosné (1 neprenosná hraciá karta, hra neobmedzená iba na 9-jamkovom ihrisku Vardon.

 

Registračné členstvo

Začali ste už hrať golf a nie ste v žiadnom golfovom klube? Vyskúšajte registračné členstvo v Lomnickom golfovom klube (LGK) aj na rok 2017: budeme viesť váš HCP na serveri SKGA a užijete si výhody člena: 10% zľava z green fee na ihrisku Black Stork, A PGA Golf Course, výhodnejšia cena na rangeové loptičky, bezplatný vstup do klubovej šatne, poistenie na ihrisku, zľava na ubytovanie a stravovanie, hra na golfovom simulátore a wellness v hoteli International, výhodnejšie ceny green fee na 38 partnerských ihriskách na Slovensku, Česku, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku....atď.

Registračné členstvo platí vždy v rámci jednej sezóny a je neprenosné.

 

 

Ročný poplatok za nehrajúceho člena (tzv. udržiavací) 140 €

 

 

POSTUP PRI VSTUPE DO KLUBU:

  • Každý, kto sa chce stať členom Lomnického golfového klubu, musí písomne požiadať a svojím podpisom potvrdiť, že súhlasí so stanovami klubu a s platením klubových poplatkov.
  • Po zaplatení členských poplatkov je člen prijatý do Lomnického golfového klubu.
  • Klub vedie členovi HCP na servri SKGA.
  • Hráč na ihrisku je poistený za škody spôsobené na zdraví alebo majetku pri hre golfu na ihrisku Black Stork, A PGA Golf Course,  
    do výšky 100 000 €
  • Aktuálne výhody na www.golftatry.sk

 

Stanovy LGK.pdf

Radi vám poskytneme viac informácií na golf@golfinter.sk.

Stanovy Lomnického golfového klubu

založeného v Poprade, Slovenská republika dňa 16. 5. 1999


Obsah:

Článok 1 Meno
Článok 2 Sídlo
Článok 3 Účel a poslanie
Článok 4 Členstvo
Článok 5 Vzdanie sa členstva a prevod členstva
Článok 6 Vylúčenie člena
Článok 7 Práva a povinnosti členov
Článok 8 Orgány klubu
Článok 9 Valné zhromaždenie
Článok 10 Zvolanie Valného zhromaždenia
Článok 11 Uznášania schopnosť
Článok 12 Hlasovanie
Článok 13 Prezídium a Prezident
Článok 14 Stretnutia Prezídia
Článok 15 Zastupovanie
Článok 16 Sekretariát
Článok 17 Finančný rok, ročná účtovná závierka
Článok 18 Auditor
Článok 19 Urovnávanie sporov
Článok 20 Hospodárenie klubu a zdroje majetku
Článok 21 Rozpustenie a likvidácia
Článok 22 Platnosť stanov

 

Stanovy LGK.pdf

Fotogaléria

Nádhernú panorámu tatranských velikánov môžete obdivovať z každej z 27 jamiek ihriska Black Stork, A PGA Golf Course, z hotelovej reštaurácie a lobby baru, pri posedení na slnečných terasách hotela, ale aj z wellness centra.