EN

Vplyv golfového ihriska na prírodu

V januári 2015 bol ukončený monitoring životného prostredia, ktorý opätovne potvrdil pozitívny vplyv golfového rezortu Black Stork na okolitú prírodu.

 

 

 

 

 

 

OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY
V roku 2007 žilo na území ihriska 5 druhov, v roku 2014 to už bolo 10 druhov - 100% nárast.
VTÁKY
V roku 2007 bolo zaznamenaných 59 druhov, v roku 2014 už 77 druhov - 30% nárast.
CICAVCE
V roku 2007 žilo na ihrisku a v jeho okolí 17 druhov, v roku 2014 pribudol ďalší druh a je ich 18.
RASTLINY
V roku 2007 bolo zaznamenaných 106 druhov, v roku 2014 už 159 druhov - 50% nárast.

 

Z monitoringu vyplynulo, že vďaka vplyvu golfového ihriska vzrástla biodiverzita územia ihriska aj priľahlej časti ochranného pásma TANAP-u o 6 - 100%.
 

 

POZITÍVNY EFEKT GOLFOVÉHO IHRISKA
Zatrávnenie nevyužívaných polí, ktoré sa tu nachádzali pred výstavbou golfového ihriska, zvýšilo odolnosť tohto územia voči erózii a zvýšilo jeho krajinno-ochranársku hodnotu.
Dômyselne vybudované vodné plochy golfového ihriska prispievajú k zvýšeniu variability zastúpených biotopov a celkovej biodiverzity územia.
Trávnaté zmesi, použité na golfovom ihrisku, vychádzajú z pôvodných trávnatých druhov v tejto oblasti. Intenzívne udržiavané jamkoviská a odpaliská sú na celej ploche golfového ihriska ošetrené vrstvou minerálneho tesnenia, aby nedošlo l priamemu kontaktu použitých chemických látok s podzemnou vodou.
Monitoring pôd a podzemných vôd v roku 2014 nepreukázal ich znečistenie.

 

MÄSOŽRAVÁ RASTLINKA NA GOLFOVOM IHRISKU

Monitoring v roku 2014 odhalil v umelo vytvorených jazierkach v západnej časti golfového ihriska nový výskyt mäsožravej rastliny bublinatka nebádaná (Utricularia australis), ktorá patrí medzi ohrozené druhy rastlín.
Bublinatka nebádaná je vodná rastlina, ktorej stonka vyrastá nad vodu a nesie drobné žlté kvety. Listy sú redukované na čiarkovité úkrojky s krátkymi štetinkami a lapacími pascami na drobný vodný hmyz. Zimu prečkáva pomocou prezimovacích pukov. Rastie v stojatých vodách, jamách, mŕtvych ramenách, vodných priekopách a podobne. Na území Slovenska je zákonom chránená.

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia

 

Akciové pobyty

Vyberte si z našich akciových pobytov a doprajte si wellness, relax a nádhernú prírodu pod Tatrami.

Viac info

Darčekové poukazy

Darujte blízkym výborný darček, ktorý vždy poteší. Na výber máte od pobytových cez wellness poukazy až po poukazy na golfové fee.

Viac info