Podmienkou členstva je akceptovanie stanov klubu, stanov SKGA a správanie sa podľa golfovej etikety a pravidiel R&A St. Andrews, zaplatenie vstupného poplatku a pravidelná platba ročného fee.

Typy členstva v LGK

Individuálne členstvo
Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňuje jedného člena využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjednáva klub pre svojich členov. Členská karta a výhody s ňou spojené sú neprenosné (1 neprenosná hracia karta, hra neobmedzená).
 
Rodinné členstvo
Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňujú každého člena rodinného členstva využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjedná klub pre svojich členov. Členská karta a výhody s ňou spojené sú neprenosné (počet hracích neprenosných kariet podľa počtu členov rodinného členstva, hra neobmedzená).
 
Firemné členstvo

Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňuje držiteľov platných hracích kariet využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjednáva klub pre svojich členov (2 prenosné hracie karty, hra neobmedzená pre 2 hráčov v 1 deň; kolektívne výhody platia iba pre 2 konkrétne osoby uvedené pri vstupe do klubu).
 
Vardon členstvo

Po úhrade vstupného, ročného a administratívneho poplatku oprávňuje jedného člena využívať všetky zariadenia klubu a kolektívne výhody, ktoré zjednáva klub pre svojich členov. Členská karta a výhody s ňou spojené sú neprenosné (1 neprenosná hraciá karta, hra neobmedzená iba na 9-jamkovom ihrisku Vardon.
 
Registračné členstvo

Začali ste už hrať golf a nie ste v žiadnom golfovom klube? Vyskúšajte registračné členstvo v Lomnickom golfovom klube (LGK) aj na rok 2020: budeme viesť váš HCP na serveri SKGA a užijete si výhody člena: 4x hra na 9 jamiek, 50% zľava z green fee na ihrisku Black Stork vždy v pondelok aj keď je sviatok, 15% z green fee v dňoch utorok - nedeľa, výhodnejšia cena na rangeové loptičky, bezplatný vstup do klubovej šatne, poistenie na ihrisku, zľava na ubytovanie a stravovanie, hra na golfovom simulátore a wellness v hoteli International, výhodnejšie ceny green fee na cca 60 partnerských ihriskách. Registračné členstvo platí vždy v rámci jednej sezóny a je neprenosné.

 

ČLENSKÉ POPLATKY
Typ členstva Vstupný poplatok
jednorázovo pri vstupe /
možnosť splátok
Ročný poplatok
1x do roka

Administratívny poplatok
jednorázovo pri vstupe

INDIVIDUÁLNE      
1 členská karta 7.000 € 600 € 50 €
 
RODINNÉ      
1 člen 7.000 € 600 € 50 €
2 člen 5.600 € 600 € 50 €
3 člen 0 € 600 € 50 €
4 člen 3.500 € 600 € 50 €
 
JUNIOR      
Junior do 21 r. 1.000 € 250 € 50 €
 
FIREMNÉ      
2 členské karty 9.995 € 1.500 € 50 €
 
VARDON      
1 členská karta 790 € 300 € 50 €
 
REGISTRAČNÉ      
1 členská karta - 250 € -


Ročný poplatok za nehrajúceho člena (tzv. udržiavací) 140€

Postup pri vstupe do klubu

Každý, kto sa chce stať členom Lomnického golfového klubu, musí písomne požiadať a svojím podpisom potvrdiť, že súhlasí so stanovami klubu a s platením klubových poplatkov. Po zaplatení členských poplatkov je člen prijatý do Lomnického golfového klubu. Klub vedie členovi HCP na servri SKGA. Hráč na ihrisku je poistený za škody spôsobené na zdraví alebo majetku pri hre golfu na ihrisku Black Stork do výšky 100 000 €. Aktuálne výhody pre členov nájdete tu.

Radi vám poskytneme viac informácií na golfrecepcia@golfinter.sk.

Prihláška

Poplatky a podmienky členstva LGK

Výhody idividuálneho členstva

Výhody juniorského členstva

Výhody Vardon členstva

Výhody registračného členstva

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia