Stanovy Lomnického golfového klubu

založeného v Poprade, Slovenská republika dňa 16. 5. 1999.

Obsah:
Článok 1 Názov, sídlo a cieľ
Článok 2 Sídlo
Článok 3 Účel a poslanie
Článok 4 Členstvo
Článok 5 Vzdanie sa členstva a prevod členstva
Článok 6 Vylúčenie člena
Článok 7 Práva a povinnosti členov
Článok 8 Orgány klubu
Článok 9 Valné zhromaždenie
Článok 10 Zvolanie Valného zhromaždenia
Článok 11 Uznášania schopnosť
Článok 12 Hlasovanie
Článok 13 Prezídium a Prezident
Článok 14 Stretnutia Prezídia
Článok 15 Zastupovanie
Článok 16 Sekretariát
Článok 17 Finančný rok, ročná účtovná závierka
Článok 18 Auditor
Článok 19 Urovnávanie sporov
Článok 20 Hospodárenie klubu a zdroje majetku
Článok 21 Rozpustenie a likvidácia
Článok 22 Platnosť stanov

 

STANOVY LGK NA STIAHNUTIE

 

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia