Vážení zákazníci,

ochrana osobných údajov našich klientov je pre nás dôležitá, a z tohto dôvodu Vás chceme informovať akým spôsobom obchodná spoločnosť Golf International, s.r.o., so sídlom: Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36454761 postupuje pri spracúvaní osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími právnymi predpismi. Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov.

V našej obchodnej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú nasledovné: manager@golfinter.sk.

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia