Ďakujeme SKGA za finančné prostriedky, ktoré poskytla pre Lomnický golfový klub v roku 2018. Prezídium SKGA schválilo pre LGK dňa 13.11.2018 príspevok vo výške 2564,19 € na účel športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov, dotáciu 1851,85 € na podporu Centier talentovanej mládeže a príspeok 1428,57 € na podporu golfových krúžkov. Uvedené finančné prostriedky LGK využil na podporu tréningov juniorov s profesionálnym trénermi Brian-om O´Donovan-om a Adamom Puchmelterom počas roka 2018 a na golfové krúžky, ktoré prebiehali 2x týždenne.

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia