Ďakujeme SKGA za finančné prostriedky, ktoré poskytla pre Lomnický golfový klub v roku 2019. Prezídium SKGA schválilo pre LGK dňa 20.11.2019 príspevok vo výške 3270,21 € na účel športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov a príspevok 1500 € na podporu golfových krúžkov. Uvedené finančné prostriedky LGK využil na podporu tréningov juniorov s profesionálnym trénerom Brian-om O´Donovan-om počas roka 2019 a na golfové krúžky, ktoré prebiehali 2x týždenne.

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia