Ďakujeme SKGA za finančné prostriedky, ktoré poskytla pre Lomnický golfový klub v roku 2017. Prezídium SKGA schválilo pre LGK dňa 29.11.2017 príspevok vo výške 1772,91 € na účel športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov a dotáciu 1923,08 € na podporu Centier talentovanej mládeže. Uvedené finančné prostriedky LGK využil na podporu tréningov juniorov s profesionálnym trénerom Brian-om O´Donovan-om a na výjazd juniorov LGK, ktorí sa zúčastnili na Európskych majstrovstvách klubových družstiev - EUROPEAN MEN´S CLUB TROPHY v Golf du Médoc Resort vo Francúzsku.

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia