Aj v roku 2024 môžeme vďaka vaším 2% podporiť aktivity pre deti v Lomnickom golfovom klube.

Počas celej golfovej sezóny prebiehajú bezplatné tréningy pre juniorov, v rozsahu 4 hodín týždenne, s našimi PRO trénermi a inštruktormi. Na základe HCP sú juniori zaradení do jednotlivých skupín a vzdelávajú sa v oblasti teórie i praktickej hry na tréningových plochách a ihrisku.  Úsilie trénerov smeruje k tomu, aby juniori dosiahli, čo najlepšie výsledky v hre.

Juniorská základňa sa rozširuje a my sa tešíme každému jej novému členovi a ich zlepšujúcim sa výsledkom.

Do juniorských tréningov sa bezplatne zapájajú juniori do 18 rokov, ktorí sú členmi LGK a majú sa chuť  zlepšovať.

Veríme, že spolu s vašimi cennými návrhmi a vašou finančnou pomocou prispejeme k rozvoju a skvalitneniu činnosti Lomnického golfového klubu.

Všetkým vám vopred ďakujeme.

Údaje na poukázanie 2%:

Obchodné meno (názov): Lomnický golfový klub Právna forma: občianske združenie

IČO/SID: 37783238

Sídlo: Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica

 

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia