S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 17.2.2020 vo veku nedožitých 52 rokov nás navždy opustil náš priateľ, tréner a človek s veľkým srdcom Brian O´Donovan.

Sme vďační za to, že sme Briana poznali a mohli zažiť veľa pekných spoločných chvíľ. Človek žije kým je jeho odkaz a spomienky na neho v dušiach tých, do ktorých sa zapísal počas svojho života.

Nech to dobré z neho ešte dlho žije vo vašich mysliach rovnako ako v našich.     

Odpočívaj v pokoji!

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia