Z výťažku CHARITY GOLF CUPu 2020 organizovaného  pod záštitou Petra Bondru, bola suma vo výške 5 000 eur použitá na nákup prístrojov pre  Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci

Charity golf cup pod záštitou Petra Bondru sa každoročne koná pod Tatrami v Golfovom rezorte Black Stork. Časť vyzbieranej sumy smeruje rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi na nákup konkrétnych pomôcok alebo liečenie a ďalej na podporu liečebných, školských  zariadení prostredníctvom zakúpenia prístrojov, ktoré potrebujú. Vďaka 13. ročníku  charitatívneho podujatia prístroje v hodnote 5 000 eur boli dnes 24.3.2021 odovzdané Národnému ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Odovzdali ich pán Peter Bondra a pán  Jiří Hruška do rúk pani riaditeľky Miroslavy Mištunovej.

„V mene Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec, si dovoľujem  vyjadriť veľkú vďaku organizátorom charitatívneho golfového turnaja, ktorý má dlhoročnú tradíciu za podporu nášho detského zdravotníckeho  zariadenia, a to darovaním prístrojového vybavenia pre oddelenie intenzívnej medicíny. Pomocou darovaného prístrojového vybavenia zabezpečíme skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti detským pacientom.“ Miroslava Mištunová – Riaditeľka NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec


Počas 13 ročníkov turnaja boli prostredníctvom Nadácie Miroslava Šatana a projektu Hodina deťom podporené detí s ťažkým zdravotným postihnutím, detské oddelenie v NsP v Poprade, škola pracujúca s deťmi s Autizmom, Detský liečebný ústav respiračných chorôb a ďalší sumou 263 920.

“Dnes som zastupoval pri odovzdávaní liečebných prístrojov, všetkých účastníkov Charity Cup 2020. S Vašou pomocou sa nám podarilo darovať Národnému Ústavu Tuberkulozy a Respiračnych chorôb prístroje, ktoré pomôžu deťom pri liečení. Srdečná vďaka všetkým! “ Peter Bondra

S myšlienkou usporiadať takéto podujatie prišiel pred 15. rokmi Peter Bondra. Cieľom bolo a je pomocou športu, ktorý máme radi pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Každoročné podujatie si získalo fanúšikov medzi známymi osobnosťami športovej i kultúrnej sféry, ktorým za podporu ďakujeme.

 „Teší ma, že sa tento charitatívny turnaj stal jedným z najvyhľadávanejších podujatí nielen a ukázal veľké srdce všetkých účastníkov za, čo im aj touto cestou chcem poďakovať.“ Jiří Hruška – Prezident Lomnického golfového klubu

V poradí už 14. ročník CHARITY GOLF CUP sa bude konať 7. augusta 2021.

Tlačová správa na stiahnutie

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia