Bol to práve list od profesionála zo severného Walesu v časopise Golf Illustrated z 12. apríla 1901, ktorý bol impulzom k myšlienke založenia profesionálnej golfovej asociácie, obhajujúc, že profesionáli sa potrebujú združiť, aby chránili svoje záujmy.
V priebehu mesiacov vedúci hráči tých čias, vedení legendárnym JH Taylorom (na obrázku s Jamesom Braidom a Harrym Vardonom), podnietili dostatočnú podporu na sformovanie London & Counties asociácie golfových profesionálov 9. septembra 1901 (zmenená 2. decembra na Asociáciu profesionálnych golfistov) – prvej golfovej asociácie na svete. Členská základňa bola uvedená ako 59 profesionálov s 11 asistentmi a finančné prostriedky len niečo vyše 47 libier. Golfový terén v tých skorých časoch bol veľmi odlišný od modernej hry s profíkmi, dokonca aj tí najlepší ako Taylor, Vardon a Braid, si zarábali na život klubovými povinnosťami, výrobou palíc a loptičiek, green-keeping-om, učením tu a tam, a samozrejme súťažením na turnajoch. V 20., 30. a 40. rokoch, príchodom Ryder Cup-u, noví golfoví hrdinovia ako Walter Hagen, Gene Sarazen a Henry Cotton, pomohli popularite golfu a upevnili pozíciu PGA ako vedúcej golfovej organizácie. Ako prekvitala pravidelná séria turnajov koncom 60. a v 70.rokoch, PGA oddelenie turnajov silnelo, až nakoniec pokročilo k sformovaniu European Tour v roku 1984. Počas 60. a 70. rokov PGA oživila svoj tréningový a vzdelávací program a pokračuje s tým dodnes s asistujúcimi profesionálmi – v súčasnosti absolventmi so základnými titulmi a čestnými titulmi, pokrývajúcimi všetky aspekty golfu od hrania, cez koučovania a podnikanie. PGA, ako jedna z hlavných golfových organizácií, je zaviazaná prostredníctvom svojich vyše 7000 členov pestovať hru a pomáhať obyčajným golfistom užívať si ju na maximum.

Práve úspech a prínos pánov Taylora, Vardona a Braida nás inšpiroval ku použitiu ich mien ako nových názvov 3 deviatok golfového ihriska Black Stork.

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia