1. Hranica ihriska (Pravidlo 2.1)

A/ Za bielymi kolíkmi, oplotením alebo bielou líniou definujúcou hranice ihriska.
B/ Vnútorná hranica ihriska na jamke č. 12 je po pravej strane jamky, je značená bielymi kolíkmi, ktoré sú pred jamku číslo 13 nepohyblivou zábranou.

2. Trestné zóny (Pravidlo 17)

A/ Trestné zóny sú definované žltými kolíkmi alebo žltými líniami a/alebo červenými kolíkmi a/alebo červenými líniami.
B/ Pravidlo 17.1e povinná úľava zo Zóny Bez Hry v Trestnej Zóne, alebo z prekážania takouto zónou.
Hráč musí využiť úľavu podľa Pravidla 17.1e zo zóny bez hry označenej kolíkmi s čiernym alebo zeleným vrchom, ak hráčova lopta leží v takomto priestore, alebo ak prekáža hráčovi v zamýšľanom postoji a švihu.

3.

A/ Voľné prírodné predmety (Pravidlo 15.1)
B/ Pohyblivé zábrany (Pravidlo 15.2)
Je možné odstrániť kdekoľvek na ihrisku aj v pieskových prekážkach.

4. Nepohyblivé zábrany (Pravidlo 16.1)

A/ Mladé stromy
Pri hre na hracej ploche, mimo trestných zón, sú nepohyblivou zábranou, v prípade, že sú
podporené drevenými kolmi alebo obsypané kôrou alebo iným materiálom, to všetko tvorí
jednu a tú istú nepohyblivú zábranu.

VZDIALENOSTI A TEMPO HRY

A/ Vzdialenostné kolíky a vzdialenostné kamene na fairwayi sú merané od predného okraja jamkoviska.
B/ Vzdialenostné kamene na odpaliskách sú merané do stredu greenu.
C/ Čas na odohratie deviatich jamiek je 2 hod. 20 min., osemnástich 4 hod. 40 min.

 

Trest za porušenie miestnych pravidiel pri hre na rany 2 trestné rany, pri hre na jamky strata jamky.

PRAVIDLÁ GOLFU 2019

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia