Miestne pravidlá / Local Club Rules

1. Hranica ihriska (Pravidlo 2.1) / Out of Bounds (Rule 2.1)

A/ Za bielymi kolíkmi, oplotením alebo bielou líniou definujúcou hranice ihriska. / Beyond any white stakes fence or white line defining the boundary of the course

B/ Vnútorná hranica ihriska na jamke č 12 je po pravej strane jamky, je značená bielymi kolíkmi, ktoré sú pre jamku číslo 13 nepohyblivou zábranou. / Internal out of bounce, during play of hole number 12, on the right hand side, white stakes define internal out of bounce. These stakes are treated as boundary objects during the play of hole Number 12. For all other holes, they are immovable obstructions.

2. Trestné zóny (Pravidlo 17) / Penalty areas (Rule 17)

A/ Trestné zóny sú definované žltými kolíkmi alebo žltými líniami a/alebo červenými kolíkmi a/alebo červenými líniami. / Penalty areas are defined by yellow stakes or lines, or by red stakes or lines.

B/. Pravidlo 17.1e povinná úľava zo Zóny Bez Hry v Trestnej Zóne, alebo z prekážania takouto zónou. Hráč musí využiť úľavu podľa Pravidla 17.1e zo zóny bez hry označenej kolíkmi s čiernym alebo zeleným vrchom, ak hráčova lopta leží v takomto priestore, alebo ak prekáža hráčovi v zamýšľanom postoji a švihu. / Relief must be taken from interference by No Play Zone in penalty areas marked with stakes with black or green tops, are areas where entry to and play from is prohibited. If a player’s ball lies in such area, the player must take relief, see Rule 17.1. If such area interferes with the player’s stance or swing, the player must take relief.

3.

A/ Voľné prírodné predmety Pravidlo 15.1 / Loose Impediments (Rule 15.1.)

B/ Pohyblivé zábrany (Pravidlo 15.2) / Movable Obstructions (Rule 15.2.) Je možné odstrániť kdekoľvek na ihrisku aj v pieskových prekážkach. / It is possible to move loose impediments and movable obstructions anywhere through the green.

4. Nepohyblivé zábrany (Pravidlo 16.1) / Immovable Obstructions (Rule 16.1)

A/ Mladé stromy / Protection of Young Trees Pri hre na hracej ploche, mimo trestných zón, sú nepohyblivou zábranou, v prípade, že sú podporené drevenými kolmi alebo obsypané kôrou alebo iným materiálom, to všetko tvorí jednu a tú istú nepohyblivú zábranu. / Except in penalty areas, if a tree, that is not higher than 2 club lengths, it is an imovable obstruction the ball should be dropped in accordance with Rule 16.

VZDIALENOSTI A TEMPO HRY / Distances and Pace of play

A/ Vzdialenostné kolíky a vzdialenostné kamene na fairwayi sú merané od predného okraja jamkoviska. / Distance stakes and stone markers on the fairways are measured to the front of the green.

B/ Vzdialenostné kamene na odpaliskách sú merané do stredu greenu. / The length of each hole printed on the scorecard and on tee boxes are measured to the centre of green.

C/ Čas na odohratie deviatich jamiek je 2 hod. 20 min., osemnástich 4 hod. 40 min. / Playing time for a four-ball playing 9 holes is 2 hours 20 minutes and for 18 holes is 4 hours 40 minutes.

Trest za porušenie miestnych pravidiel pri hre na rany 2 trestné rany, pri hre na jamky strata jamky / Penalty for Breach of Local Rules: Two Strokes in Stroke Play/Loss of Hole in Match Play

PRAVIDLÁ GOLFU 2019

Zdieľajte tento článok

Komentáre a diskusia